Viktor Van der Veken

Performance psycholoog in Sports and Business

Viktor van der Veken is een performance psycholoog. Tijdens zijn begeleidingen werkt hij met professionele topatleten en jonge beloftevolle talenten, maar ook met gemotiveerde recreanten en professionals die hun prestaties willen opkrikken. Binnen de sport heeft hij ervaring met zowel individuele sporten (atletiek, wielrennen, tennis, schermen, …) als teamsporten (voetbal en volleybal). Het doel van iedere mentale training is om het potentieel van de persoon op te krikken en optimaal te benutten.

"Achieving your full potential and optimizing performance"

Viktor Van der Veken is in 2013 afgestudeerd in de Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Nadien volgde hij de opleiding praktijkgerichte sportpsychologie eveneens aan de KULeuven om zich verder te specialiseren in de sportpsychologie. Hij is verder ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie en erkend door de Belgische psychologencomissie.

Vanuit mijn ervaring als sportpsycholoog en academische achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog, merkte ik al snel op dat er treffende gelijkenissen bestaan tussen het leveren van topprestaties in sport en het leveren van professionele (top)prestaties. Ook in ons professionele leven wordt ons immers een druk van buitenaf opgelegd, worden we geacht te weten hoe we met verschillende interpersoonlijke situaties of conflicten moeten omgaan en wordt er verondersteld dat we perfect weten waar we met onze carrière naartoe willen. Echter, niet iedereen wordt geboren met een duidelijke visie voor de toekomst, een talent voor leidinggeven, een sterke assertiviteit of de vaardigheid om conflicten te hanteren. Maak je geen zorgen, dat is normaal. Als performance psycholoog, coach ik zowel individuen, teams, als volledige organisaties in de ontwikkeling van hun (inter)persoonlijke vaardigheden om zodoende de prestaties te optimaliseren.

Toon meer

Krachten van de spreker

Hoogtepunten

Waarom Viktor Van der Veken inhuren als spreker?

Wil je je prestatieniveau opkrikken of stabieler krijgen? Wens je mentaal weerbaarder te worden? Of vind je het belangrijk om je team beter te laten functioneren? Dan kan Viktor Van der Veken je helpen.

Hoe verbeter ik mijn prestaties? Binnen topsport is dit de grote hamvraag die iedereen tracht de beantwoorden. In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag heeft men zich historisch gezien, de aandacht vooral gericht op de werking van het lichaam. Het brein en al zijn functies speelt echter een minstens even belangrijke rol in de zoektocht naar topprestaties. Gelukkig zien we vandaag een inhaalbeweging en krijgt het mentale aspect van presteren meer en meer de aandacht die het verdient. Viktor Van der Veken kan jou en jouw team bij deze zoektocht bijstaan door zijn kennis en ervaring te delen.  Op deze manier kan hij je helpen om je prestaties naar een hoger niveau te tillen én meer continuïteit te krijgen in je prestatieniveau. Belangrijke mentale thema’s die hierbij aanbod komen zijn onder andere: motivatie, emotie en stressregulatie, mentale blokkades, weerbaarheid, zelfvertrouwen, …

Vanuit zijn ervaring als sportpsycholoog, merkte hij al snel op dat er treffende gelijkenissen bestaan tussen het leveren van topprestaties in sport en het leveren van (top)prestaties op de werkvloer. Om een antwoord te kunnen bieden op het prestatievraagstuk binnen een steeds veranderende bedrijfscontext ontwikkelde Viktor Van der Veken zijn betrokkenheidsmodel. Dit model ziet betrokkenheid in combinatie met een efficiënt mentaal én lichamelijk energiebeheer als sleutel om tot betere prestaties te bekomen. Het betrokkenheidsmodel berust op 3 grote pijlers:

-Emotionele energie: adequaat leren omgaan met emoties en hun uitwerkingen (stress, frustratie, angst, … )
-Kern motivatie: zoektocht naar wat je echt belangrijk vindt en welke acties je hieraan kan koppelen
-Focused mindset: je aandachtsvermogen beter leren inzetten en de juiste focus behouden

Tot slot kan Viktor Van der Veken teams, zowel binnen sport- als bedrijfscontext helpen om hun effectiviteit en productiviteit te verhogen. Door bestaande groepsprocessen aan het licht te brengen, communicatieve processen te verbeteren en aandacht te schenken aan de psychologische basisbehoeftes binnen het team, leert hij het team zelfsturend te werken zodat het zichzelf kan overstijgen.

Spreker in beeld

Wat klanten zeggen over Viktor Van der Veken

Wat klanten zeggen over
Viktor Van der Veken

Sprekers zoals Viktor Van der Veken

Viktor Van der Veken boeken?